Buurtinformatie

Als buurtbewoner van het Dulon College zien we u als belangrijke betrokkene van dit project. Door middel van buurtbewonersbijeenkomsten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook betrekken we u graag bij de ideeën die we hebben voor ons gebouw en het buitenterrein.

Werkzaamheden mei - juli 2022

Bouw tijdelijke huisvesting op voormalig schoolplein
Studenten, docenten en medewerkers zullen tijdens de bouw van het nieuwe schoolgebouw zich gaan vestigen in tijdelijke huisvesting. De locatie van de tijdelijke huisvesting bevindt zich op het voormalige schoolplein welke naast de school gelegen is. De werkzaamheden voor de tijdelijke huisvesting worden uitgevoerd binnen een vrij korte bouwperiode van ca. drie maanden, startend op 9 mei 2022 en met een beoogde opleverdatum in juli 2022. Ingebruikname door de school is naar verwachting in de zomervakantie.   

Het plan wordt uitgevoerd middels het plaatsen van een rechthoekig modulair gebouw, bestaande uit drie bouwlagen. 

De plaatsing van de tijdelijke units die tezamen de tijdelijke huisvesting zullen vormen start op 9 mei. Ter voorbereiding hiervan zal het terrein klaar gemaakt worden om de tijdelijke huisvesting te plaatsen. Daarvoor worden enkele bestaande bouwdelen verwijderd. De planning ziet er als volgt uit:

  • Bouwperiode mei tot en met juli 2022
  • Week 19 tot en met week 24 aanvoer van units door middel van vrachtwagens

Omdat alleen op het bouwterrein wordt geparkeerd en gemanoeuvreerd blijft de omgeving volledig bereikbaar voor hulpdiensten. Bij de bouwmethodiek kan er lawaaioverlast worden ervaren tijdens grondwerk/ bestrating en plaatsing van de units. Storende met draaiende motoren wachtende vrachtwagens voorkomen we door een strak aanvoerschema met voldoende interval tussen de leveringen zodat wachttijden worden geminimaliseerd. Niet bouw gerelateerde geluidsoverlast van bijvoorbeeld radio’s verbieden en handhaven we.  

Aanrijroute bouwplaats en opstelplaats vrachtauto’s
De aanrijroute naar de bouwplaats zal verlopen via de Zandlaan waarna de vrachtwagencombinaties het parkeerterrein bij de hogeschool op zullen gaan. Van daaruit zullen ze het bouwterrein op rijden, waarna de combinaties gelost zullen worden. Mocht het zo zijn dat er nog geen ruimte is op het bouwterrein, dan zal de vrachtwagencombinatie een opstelplaats kiezen op het parkeerterrein.

Tijdens de volgende buurtbewonersbijeenkomst wordt dit project verder toegelicht en krijgen de buurtbewoners de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich op deze pagina aanmelden voor de buurtbewonersbijeenkomst. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u ons te allen tijde e-mailen nieuwbouw@duloncollege.nl

Werkzaamheden maart 2022

  • Ter voorbereiding van het bouwproject worden enkele platanen (bomen) verplaatst op het terrein. Deze worden op een duurzame manier op een nieuwe positie op ons terrein herplaatst. Dit zal in maart gebeuren.

Buurtbewonersbijeenkomsten terugkijken

  • Op 21 december 2021 was de derde buurtbewonersbijeenkomst. Deze bijeenkomst was online i.v.m. de op dat moment geldende corona maatregelen. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via deze link. U kunt de medewerkersbijeenkomst bijwonen via Microsoft Teams. Wanneer u op een laptop kijkt hoeft u hiervoor geen account voor aan te maken. Om de mobiele app van teams te gebruiken moet u een account aanmaken Microsoft Teams te kunnen gebruiken.
  • Op 7 juli 2021 is de tweede buurtbewonersbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de architect de tekeningen voor het nieuwe onderwijsgebouw en het buitenterrein laten zien. Deze bijeenkomst is hier terug te kijken.
  • Op 7 juni 2021 is de eerste buurtbewonersbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de eerste plannen voor de hernieuwbouw van het onderwijsgebouw aan de Reehorsterweg 80 gedeeld met de buurtbewoners. Deze bijeenkomst is hier terug te kijken.