Jaarverslag

Jaarverslag

In 2017 bereikten we een mijlpaal betreffende de kwaliteit van ons onderwijs en zijn we gestart met twee grote bouwprojecten van ROC A12 op de Kenniscampus Ede. Deze projecten zijn medio 2018 opgeleverd: nieuwbouw Technova College (technisch onderwijs) en de nieuwbouw van de Topsporthal in samenwerking  met de gemeente Ede. 

Innovatief onderwijs…
Onze scholen staan midden in de samenleving en reageren proactief op de ontwikkelingen in hun omgeving. Vanuit het bedrijfsleven, waarmee we intensief samenwerken, maar ook vanuit de overheid die voor het onderwijs een belangrijke rol ziet weggelegd bij een leven lang ontwikkelen en inclusief /passend onderwijs.  Dit vraagt veel van onze medewerkers. Naast het verzorgen van onderwijs vragen we hen tegelijkertijd ook te innoveren. We kunnen met trots vaststellen dat onze scholen steeds betere invulling weten te geven aan toekomstbestendig en uitdagend onderwijs. In het nieuwe gebouw voor Technova in Ede is bijvoorbeeld een innovatieve ruimte opgenomen waarin onderwijs en bedrijfsleven samen gaan experimenteren.

Ontwikkelingen in de organisatie ROC A12…
De activiteiten van de afdeling Educatie zijn met uitzondering van het Vavo in 2017 binnen ROC A12 afgebouwd vanwege de vrije marktwerking per 1 januari 2018 voor volwasseneneducatie. De programma’s voor Nieuwkomers (inburgering) zijn overgedragen aan UPGRADE. Vanaf november 2017 is een reorganisatieplan in werking vanwege herinrichting van de ondersteunende diensten en het stoppen met activiteiten voor de volwasseneneducatie. 

Voor het volledige jaarverslag verwijzen we door naar cog.nl