Innovatief leren met LARS -  ’s Heeren Loo, CHE en Dulon College

LARS – de opleiding via de praktijkroute

Je wilt gaan werken in de Zorg of Welzijnsector en om daar te komen wil je zoveel mogelijk buitenschools leren: in de praktijk!

Wij bieden voor zorg- en welzijnstudenten de praktijkgerichte leerroute LARS aan.* Je volgt geen traditionele lessen op school maar krijgt diverse leermomenten op de locatie waar je werkt: ’s Heeren Loo. Dit is een landelijke zorginstelling met verschillende doelgroepen. Binnen ’s Heeren Loo kun je direct met cliënten aan de slag. Binnen LARS leer je met medestudenten, cliënten, begeleiders en docenten. Samen leren wordt op deze manier versterkt. Je kiest je eigen leerroute op weg naar een regulier diploma.*

Je leert graag door te doen en leert het beste als je samenwerkt met anderen. Je wilt leren van je medestudenten, collega’s, docenten en natuurlijk cliënten. Ook wil je dat zij van jou leren. Al lerende in de praktijk, ontstaan er leervragen. De theorie geeft je handvatten om de antwoorden te vinden die je weer kan uitproberen op je werkplek.

De praktijk verandert snel, door te leren in de praktijk heb je de laatste kennis. Wat je in de praktijk hebt geleerd neem je mee naar eventuele andere leerwerkplekken. Je wordt bij de opleiding namelijk breed opgeleid. Doordat je begeleiding krijgt op het terrein van de instelling en omdat de praktijk leidend is voor je ontwikkeling, is de afstand tussen praktijk en theorie erg klein. 

Past dit bij jou? Dan is de onderstaande praktijkroute jouw kans! Deze route is er voor studenten Maatschappelijke Zorg, Verzorging en Verpleegkunde. 

Samen leren; met elkaar en van elkaar

Cliënten en hun verwanten hebben recht op de beste begeleiding en zorg van de beste professionals. Om de beste professionals te krijgen is een goede opleiding de basis! 

Met een aantal partijen (waaronder ’s Heeren Loo en Dulon College) zijn de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Verzorging en Verpleegkunde zodanig vorm gegeven, dat de theorie en  de praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Je kunt wat je leert direct in de praktijk brengen!  

Hoe ziet dit er voor jou uit?

Je start de week met je studieloopbaan begeleider, je maakt een planning voor de week. In deze planning geef aan waar je met je leervraag aan de slag gaat. Op je stageplek of met een docent die je begeleidt. Stagelopen en ‘school’ wisselen elkaar af, opgedane kennis neem je direct mee terug naar de praktijk. De onderwijsmomenten zijn samen met verschillende opleidingen, leerjaren en niveaus. Zo leer je van en met elkaar.  De ervaringen op je stageplek vormen de basis van de onderwijsmomenten – jij bepaalt op deze manier mede de inhoud. Binnen de praktijkroute spelen naast docenten ook cliënten een rol in het leerproces. Ook zij kunnen jou feedback geven en jou leren hoe je op de beste manier de cliënt verzorgt en begeleidt. 
Iedereen doet mee, zo leer je van elkaar en met elkaar!

Voor meer informatie over ’s Heeren Loo : www.sheerenloo.nl 

* Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4), Verzorging (niveau 3) en Verpleegkunde (niveau 4).