Leereenheid - Borgen van professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg

Na het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder professionalisering en kwaliteit borgen.

De certificaathouder heeft een uitvoerende, adviserende, initiërende en coördinerende rol. Hij handelt zelfstandig, stemt het handelen af en zo nodig bespreekt hij knelpunten met het (multidisciplinair) team of de leidinggevende. Wanneer nodig consulteert hij deskundigen. De certificaathouder werkt actief aan eigen professionele ontwikkeling, deelt deze kennis met (andere) medewerkers om zo de kwaliteit van zorg te bevorderen en hieraan actief een bijdrage te kunnen leveren. Ook kan hij/zij nieuwe collega’s, stagiaires en of vrijwilligers begeleiden. 

Versneld in- en doorstromen in zorg en welzijn is mogelijk via leereenheden. Via een leereenheid kun je flexibel leren op maat en een landelijk erkend mbo-certificaat behalen. Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf.

De leereenheid bestaat uit een kerntaak met bijbehorende werkprocessen. Je kan een kerntaak zien als een hoofdtaak van je werk. De werkprocessen zijn deeltaken van de hoofdtaken. Met deze leereenheid werk je aan kerntaken:
Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Bieden en coördineren van ondersteuning op maat 

Bij kerntaak Werken aan kwaliteit en deskundigheid horen de volgende werkprocessen:  

 • Werkt aan eigen professionele ontwikkeling 
 • Werkt aan bevorderen van kwaliteitszorg

Bij kerntaak Bieden en coördineren van ondersteuning op maat horen de volgende werkproces:  

 • Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires  en/of vrijwilligers

De modulen bij de kerntaak en de werkprocessen zijn:  

 • Professionele ontwikkeling
 • Bieden van kwaliteit
 • Begeleiden van collega’s

EXTRA INFORMATIE

 • Geen generieke vakken op MBO niveau 3 & 4 Maatschappelijke Zorg opleidingen;
 • Kortere individuele opleidingstrajecten met een officieel landelijk mbo certificaat;
 • Geschikt voor volwassenen/zij-instromers.

EXAMEN

Per werkproces maak je een examen in de praktijk.

TOELATING 

Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf en minimaal een van de volgende vooropleidingen hebben:

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
 • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2)
 • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 

STUDIELAST

In totaal maak je drie modulen. Je hebt een vaste lesdag maar het is mogelijk om op andere dagen bijeenkomsten te volgen. Wanneer je alle bijeenkomsten bij de modulen volgt dan ben je 25 klokuren op school aanwezig. Verder krijg je 10 uur begeleiding door een studieloopbaan begeleider. Per module mag je uitgaan van 10 uur zelfstudie.

Onderdeel Certificaten
Start November 2022, februari 2023, april 2023, september 2023
Lestijden n.t.b
Duur  20 – 40  schoolweken
Locatie Dulon College
Kosten  € 1.275,-

Tijdens de intake wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van het startportfolio onderzocht en indien wenselijk kan deze nog extra worden ingezet. De kosten hiervoor zijn € 175,00 pp. Bij alle genoemde bedragen is BTW niet van toepassing (i.v.m. vrijstelling

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze leereenheid? 
Stuur een mail naar volwassenonderwijs@duloncollege.nl. Vermeld je naam, contactgegevens en voor welke leereenheid je wil aanmelden.