Leereenheid - Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg

Na het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder de cliënt ondersteunen bij zelfzorg en zorg technische handelingen uitvoeren. De certificaathouder weet hoe hij/zij moet handelen in onvoorziene en/of crisissituaties.

Versneld in- en doorstromen in zorg en welzijn is mogelijk via leereenheden. Via een leereenheid kun je flexibel leren op maat en een landelijk erkend mbo-certificaat behalen. Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf.

De leereenheid bestaat uit een kerntaak met bijbehorende werkprocessen. Je kan een kerntaak zien als een hoofdtaak van je werk. De werkprocessen zijn deeltaken van de hoofdtaken. Met deze leereenheid werk je aan kerntaak:
Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg.

Bij kerntaak bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg horen de volgende werkprocessen:  

 • Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg 
 • Voert zorg technische handelingen uit 
 • Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties 

De modulen bij de kerntaak en de werkprocessen zijn:  

 • Zelfzorg
 • Zorg technische handelingen
 • Crisissituaties  - grensoverschrijdend gedrag

EXTRA INFORMATIE

 • Geen generieke vakken op MBO niveau 3 & 4 Maatschappelijke Zorg opleidingen;
 • Kortere individuele opleidingstrajecten met een officieel landelijk mbo certificaat;
 • Geschikt voor volwassenen/zij-instromers.

EXAMEN

Per werkproces maak je een examen in de praktijk.

TOELATING 

Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf en minimaal een van de volgende vooropleidingen hebben:  

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
 • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2)
 • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 

STUDIELAST

In totaal maak je drie modulen. Je hebt een vaste lesdag maar het is mogelijk om op andere dagen bijeenkomsten te volgen. Wanneer je alle bijeenkomsten bij de modulen volgt dan ben je 29 klokuren op school aanwezig. Verder krijg je 10 uur begeleiding door een Studieloopbaan Begeleider. Per module mag je uitgaan van 10 uur zelfstudie.

Onderdeel Certificaten
Start November 2022, februari 2023, april 2023, september 2023
Lestijden n.t.b.
Duur 20 – 40 schoolweken
Locatie Dulon College
Kosten € 1.375,-

Tijdens de intake wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van het startportfolio onderzocht en indien wenselijk kan deze nog extra worden ingezet. De kosten hiervoor zijn € 175,00 pp. 
Bij alle genoemde bedragen is BTW niet van toepassing (i.v.m. vrijstelling).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze leereenheid? 
Stuur een mail naar volwassenonderwijs@duloncollege.nl. Vermeld je naam, contactgegevens en voor welke leereenheid je wil aanmelden.