Leereenheid - Ondersteunen bij participatie, wonen en huishouden in de maatschappelijke zorg

Na het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder de cliënt ondersteunen bij wonen en huishouden en ondersteunen bij participatie. De certificaathouder kan na het volgen van dit certificaat adequate ondersteuning (bij het voeren van regie op het eigen leven, het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en het ontmoeten van anderen) bieden aan de zorgvrager. De certificaathouder zoekt samen met de cliënt en het team naar aansluiting, mogelijkheden en kansen voor participatie. Het gaat om het vinden van een balans tussen participatie, zelfregie en de mogelijkheden van de cliënt.

Versneld in- en doorstromen in zorg en welzijn is mogelijk via leereenheden. Via een leereenheid kun je flexibel leren op maat en een landelijk erkend mbo-certificaat behalen. Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf.   

Bij kerntaak Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg horen de volgende werkprocessen:  

 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden 
 • Ondersteunt de cliënt bij participatie 

De modulen bij de kerntaak en de werkprocessen zijn:  

 • Wonen en huishouden HDL (Huishoudelijke dagelijkse leven) 
  • Het organiseren van een huishouden Koken & boodschappen, opruimen & schoonmaken, wassen & strijken, klussen & tuinieren, (mantel)zorg, verzorging van de kinderen en huisdieren, administratie en als laatste de organisatie en planning van het geheel. Samen vormen al deze taken het dagelijks huishouden.
 • Wonen en huishouden voeding 
 • Participatie 

EXTRA INFORMATIE

 • Geen generieke vakken op MBO niveau 3 & 4 Maatschappelijke Zorg opleidingen;
 • Kortere individuele opleidingstrajecten met een officieel landelijk mbo certificaat;
 • Geschikt voor volwassenen/zij-instromers.

EXAMEN

Per werkproces maak je een examen in de praktijk.  

TOELATING

Om deel te nemen moet je minimaal 16 uur werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf en minimaal een van de volgende vooropleidingen hebben:  

 • Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
 • Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2)
 • Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4 

STUDIELAST

In totaal maak je drie modulen. Je hebt een vaste lesdag maar het is mogelijk om op andere dagen bijeenkomsten te volgen. Wanneer je alle bijeenkomsten bij de modulen volgt dan ben je 14 klokuren op school aanwezig. Verder krijg je 10 uur begeleiding door een Studieloopbaan Begeleider. Per module mag je uitgaan van 10 uur zelfstudie.

Onderdeel Certificaten
Start November 2022, februari 2023, april 2023
Lestijden n.t.b.
Duur 20 – 40  schoolweken
Locatie Dulon College
Kosten € 1.275,-

Tijdens de intake wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van het startportfolio onderzocht en indien wenselijk kan deze nog extra worden ingezet. De kosten hiervoor zijn € 175,00 pp. 
Bij alle genoemde bedragen is BTW niet van toepassing (i.v.m. vrijstelling).

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze leereenheid? 
Stuur een mail naar volwassenonderwijs@duloncollege.nl. Vermeld je naam, contactgegevens en voor welke leereenheid je wil aanmelden.