Deelnemen aan VIG in de regio Foodvalley 2019? Dat kan!

28-01-2019

Tijdens de informatiebijeenkomst ‘VIG in de Foodvalley’ op 22 januari, hebben organisaties interesse getoond om op korte termijn te starten met de gezamenlijke werving voor een nieuwe groep ‘VIG in de Foodvalley 2019’.

Bij de informatiebijeenkomst, georganiseerd door het Werkgeversservicepunt, Dulon College en WZW, waren 13 zorgorganisaties uit de regio Foodvalley aanwezig. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om met jouw organisatie deel te nemen.

In 2018 is een eerste groep uitkeringsgerechtigden gestart met een verkorte VIG 3-opleiding in de regio Foodvalley. Een succesvol project uit actielijn 3 van ons actieprogramma Waard om voor te Werken! De ervaringen zijn zeer positief en smaken naar meer. Uit recente arbeidsmarktanalyses blijkt dat het huidige en geprognosticeerde tekort aan Verzorgenden-IG omvangrijk is. Juist ook onder de doelgroep carrière-switchers blijkt veel potentieel te zitten. De exacte doelgroep voor VIG in de Foodvalley 2019 wordt nog onderzocht. In eerdere projecten, zoals VIG in de Foodvalley 2018 en de Leerlingenpoule, is positieve ervaring opgedaan met relatief snel omscholen.

Hoe ziet het opleidingstraject VIG 3 in de Foodvalley eruit?

Het maatwerk opleidingstraject leidt op tot een officieel erkend mbo 3-diploma Verzorgende IG. Onderdelen zijn:

  • Nederlands/rekenen/Loopbaan & Burgerschap
  • ​Kerntaak 1 & Kerntaak 2
  • 2 keuzedelen (1 is vastgesteld Zorg & Zorgtechnologie en ander is studentkeuze)
  • ​Verdeeld over 57 wekelijkse lesdagen van 8.30-16.30 uur aangevuld met nog extra lesdagen
  • ​Studenten krijgen extra Studie Loopbaan begeleiding &  Beroepspraktijkbegeleiding vanuit Dulon College
  • ​Elektronische leeromgeving
  • ​Speciale ontwikkeling van dit traject door Dulon College
  • ​Goede begeleiding van de werkgevers

Deelnemen? Meld je uiterlijk 1 februari aan

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om met jouw organisatie deel te nemen. Interesse? Stuur dan uiterlijk 1 februari een e-mail naar Diane van Moerkerk (d.vanmoerkerk@upgrade.nu)  o.v.v. ‘Deelname VIG in de Foodvalley 2019’ en vermeld de naam van je organisatie, je contactgegevens en het aantal plekken.

Afstemming op 11 februari

Op 11 februari om 13.00 uur komen alle deelnemende organisaties in Ede bij elkaar om afstemming te bereiken over de randvoorwaarden en inhoud van de gezamenlijke vacature. Tijdens de Week van Zorg en Welzijn wordt gestart met de werving. Met een Meet & greet bij het Dulon College in Ede kunnen geïnteresseerden meteen kennis maken met de deelnemende organisaties.
Vragen? Neem contact op met Susanne Haarsma (s.haarsma@wzw.nl)