Dulon College presenteert plannen vernieuwbouw

04-11-2020

EDE - Het Dulon College, onderdeel van Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG), heeft plannen voor de ontwikkeling van een nieuw onderwijsgebouw dat beter past bij de onderwijsvisie van de school. Voor meer flexibiliteit zijn functionele en technische duurzaamheid belangrijke eisen aan de nieuwe huisvesting. De verschillende partijen die hierbij betrokken zijn, kwamen op woensdag 4 november samen voor een startbijeenkomst over het voorontwerp.  

Toekomstgericht mbo-onderwijs in een duurzaam en dynamisch gebouw 

Het huidige schoolgebouw van het Dulon College is toe aan vernieuwing. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor zowel renovatie als nieuwbouw of een combinatie van die twee. “We streven naar functionele en technische duurzaamheid; een gebouw dat -net als ons onderwijs- toekomstbestendig is en flexibel kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen”, aldus Pauline Satter, lid van het College van Bestuur van COG. In dit nieuwe onderwijsgebouw, dat in 2023 opgeleverd wordt, krijgen verschillende afdelingen van het Dulon College en COG onderdak. 

Meebewegen met de toekomst 

Femmy Rave, directeur Dulon College, geeft aan dat de coronacrisis ook invloed heeft op de plannen van de vernieuwbouw. “Vooralsnog kunnen we studenten en medewerkers een goede werkomgeving bieden, maar sommige bouwdelen zijn te verouderd. De kans dat COVID-19 leidt tot een structurele toename van afstandsleren en flexwerken, is zeer groot. Dat raakt vooral de theorielokalen en kantoren. Om die reden stellen we hoge eisen aan de flexibiliteit van deze ruimten", aldus Rave. “Bovendien is het huidige gebouw niet efficiënt voor praktijkgerichte leerroutes en de aangepaste onderwijsvorm blended learning die het Dulon College aanbiedt. Het toekomstbeeld bij blended learning is dat steeds meer studenten leren in de praktijk, in plaats van lessen volgen op school. Praktijk en theorie komen zo direct samen. “Vanuit het gebouw van morgen willen we ook die studenten opleiden en daarvoor is minder gebruiksoppervlakte nodig”, sluit Rave af. 

“We kunnen niet meer terugveren naar de oude onderwijsvorm. Als we wendbaarder willen worden en ons voorbereiden op de toekomst, dan hebben we nu al een hele goede kwaliteitsslag gemaakt met de nieuwe onderwijsvorm,” zegt Cora Vinke, directeur van het Dulon College Entree & VAVO. “We kunnen nu vol enthousiasme verder met de vervolgstappen, voor zowel het onderwijs als de plannen voor de vernieuwbouw,” zegt Vinke. 

Over het Dulon College 

Bij het Dulon College doen we er alles aan om studenten op te leiden tot vakbekwame, doelgerichte en flexibele professionals.  Ons onderwijs wordt aangepast aan studenten. Zo kijken we wat kenmerkend is voor een bepaald type student en welke onderwijsvorm daar het beste bij past.   

Het Dulon College is onderdeel van COG, de overkoepelende stichting van aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden. We bieden onderwijs op verschillende niveaus: van vmbo tot gymnasium+, mbo, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten. Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen.