Studenten Dulon College

Meest gestelde vragen - start schooljaar

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Dulon College via 0318 - 455 500 of met Technova College via 0318 - 455 100.

1. Aanmelden

2. Studiekeuze

 • Bespreek dit met je decaan, je ouders of een andere bekende;
 • Doe en studiekeuzetest - klik hier om de test te maken;
 • Bezoek een open dag - klik hier voor meer informatie;
 • Bezoek een meeloopdag;
 • Vraag een studiekeuzeadvies gesprek aan - klik hier voor meer informatie over het studiepunt.

3. Doorstuderen

  • Bespreek het met je slb'er;
  • Bezoek een open dag - klik hier voor meer informatie;
  • Bezoek een meeloopdag;
  • Vraag een studiekeuzeadvies gesprek aan - klik hier voor meer informatie.

  4. BOL- of BBL-opleiding

  Ga hier naar meer informatie over de BOL- en BBL opleidingen.

  5. Toelatingseisen

  Niveau 1 (ENTREE):
  - alleen zonder diploma voortgezet onderwijs 

  Niveau 2:
  - diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BB) 
  - diploma mbo niveau 1 

  Niveau 3:
  - diploma vmbo theoretische leerweg (TL) 
  - diploma vmbo gemengde leerweg (GL) 
  - diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  - diploma mbo niveau 2 
  - overgangsbewijs havo leerjaar 3 naar 4 

  Niveau 4:
  - diploma vmbo theoretische leerweg (TL) 
  - diploma vmbo gemengde leerweg (GL) 
  - diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  - diploma mbo niveau 3 
  - overgangsbewijs havo leerjaar 3 naar 4 

  6. Aanmeldprocedure

  Als je een BBL-opleiding volgt en de gegevens van je werkgever bekend zijn bij ons, ontvang je van de school ter ondertekening de groene beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO).
  De BPVO bevat de gemaakte afspraken tussen de student, het leerbedrijf, de school en het SBB. De BPVO moet ondertekend worden (en worden voorzien van een datum van ondertekening) door de student, het leerbedrijf en de school.

  Om de inschrijving voor de door jou gekozen opleiding compleet en definitief te maken, wordt door de school (conform artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs) met jou als student een onderwijsovereenkomst beroepsopleiding afgesloten.  
  Deze onderwijsovereenkomst (OOK) geldt voor de hele duur van jouw opleiding. Een studiejaar is 12 maanden. Bij een nieuw schooljaar loopt dat van 1 augustus t/m 31 juli. De OOK start daarom op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Dit betekent echter niet dat de lessen starten op 1 augustus, dat zal na de zomervakantie zijn. 

  De blauwe onderwijsovereenkomst (OOK) ontvang je in tweevoud per post. Daarvan stuur je 1 exemplaar voorzien van jouw handtekening en datum van ondertekening terug naar het retouradres. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet ook één van je ouders/verzorgers de OOK ondertekenen en voorzien van een ondertekeningsdatum. Het tweede exemplaar van de OOK is voor jouw eigen administratie.  

  Stuur de OOK zo spoedig mogelijk retour, zodat je het studiejaar goed voorbereid kunt beginnen. 

  Retouradres (postzegel niet nodig): 
  ​Studentenadministratie ROC A12 
  Antwoordnummer 2264  
  ​6710 VB Ede  

  Jouw inschrijving is pas definitief als de onderwijsovereenkomst (OOK) én een kopie van jouw vooropleiding ingeleverd zijn bij de Studentenadministratie. Als je aan kunt tonen dat je een juiste vooropleiding hebt, doordat je een kopie van het diploma en de definitieve cijferlijst van jouw vooropleiding óf overgangsrapport havo 3 naar havo 4  hebt ingeleverd, heb je toegang tot het mbo. 
  Let op: Een kopie cijferlijst waar ‘voorlopig’ op staat is niet geldig.  

  Stuur ons een kopie van jouw diploma en definitieve cijferlijst naar onderstaand retouradres.

  Retouradres (postzegel niet nodig):  
  Studentenadministratie ROC A12 
  Antwoordnummer 2264  
  6710 VB Ede 

  Je mag een kopie van jouw diploma en definitieve cijferlijst ook sturen naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl

  Tijdens de introductie van alle eerstejaars BOL-studenten vindt er een Fittest plaats. Dit is een vast onderdeel binnen het introductieprogramma.  
  Voor de Fittest heb je sportkleding, zaalsportschoenen en een handdoek nodig. Als je geen lichamelijke inspanning mag of kan uitvoeren, neem dan op de dag van de sportactiviteit de medische verklaring mee waarmee aangetoond wordt dat je niet aan de sportactiviteit kan deelnemen. 

  7. Financiën en extra middelen

  Studeren kost geld. Misschien zit je thuis in een financiële situatie waarin het niet mogelijk is de studiekosten te betalen. Of loop je door ziekte of andere omstandigheden studievertraging op waardoor je extra kosten maakt. Als student kun je dan een beroep doen op het ‘Studentenfonds’. Dit is mogelijk voor: 

  1. Studenten die lid zijn van een studentenraad, of bestuur van studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid. 
  2. Studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk en/of maatschappelijk gebied die naar oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang van de school of het onderwijs zijn.
  3. Studenten of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student geacht wordt zelf te beschikken. 
  4. Studenten die in verband met ziekte studievertraging hebben opgelopen
  5. Studenten die in verband met zwangerschap en bevalling studievertraging hebben opgelopen
  6. Studenten die in verband met handicap of een chronische ziekte studievertraging hebben opgelopen
  7. Studenten die in verband met bijzondere familieomstandigheden studievertraging hebben opgelopen
  8. Studenten die in verband met een onvoldoende studeerbare opleiding studievertraging hebben opgelopen
  9. Overige studenten die denken door omstandigheden een beroep te kunnen doen op het studentenfonds.

  Als je ouder bent dan 18 jaar en je hebt onvoldoende financiële middelen, wordt er gekeken naar jouw persoonlijke financiële situatie. Houd er wel rekening mee dat je gebruik moet maken van de studiefinanciering én de aanvullende lening bij DUO. 

  Een aanvraagprocedure kost tijd. We willen je daarom nadrukkelijk vragen om vóór de zomervakantie contact met ons op te nemen als je gebruik wilt maken van deze regeling direct bij de start van het schooljaar. Je kunt een e-mail sturen naar:  

  • Astrum College: studentondersteuning@astrumcollege.nl   
  • Dulon College: studentenondersteuning@duloncollege.nl  
  • ROC A12 locatie Veenendaal: studentondersteuningveenendaal@roca12.nl  
  • Technova College: studentenondersteuning@technovacollege.nl  

  Mail ons ook als je twijfelt of je in aanmerking komt voor deze ondersteuning of hier vragen over hebt. Wij nemen vervolgens contact met je op om de procedure in gang te zetten en verdere uitleg te geven. 

   De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie heeft voor financiële ondersteuning van een BOL opleiding twee regelingen: 

  1 - Studentenreisproduct (OV-kaart) voor 16- en 17-jarigen:  

  Voordat je 18 jaar bent kun je al gebruik maken van het studentenreisproduct (ook wel OV-kaart) als je een BOL-opleiding aan het mbo volgt. Hierbij geldt een onderscheid tussen de niveaus van de opleidingen: 

  • Mbo niveau 1 en 2: De OV-kaart is een gift waar je recht op hebt zolang je staat ingeschreven, ook als je hiervan al gebruikmaakt voordat je 18 jaar bent.  
  • Mbo niveau 3 en 4: Je hebt maximaal 7 jaar recht op een OV-kaart, in de vorm van een lening. Haal je binnen 10 jaar een diploma voor minstens niveau 3, dan word je reisproduct een gift. Besluit je om gebruik te maken van de OV-kaart voordat je 18 bent, dan betekent dit dat de teller van die 10 jaar al begint te lopen op het moment dat je de OV-kaart hebt en niet pas op het moment dat je de eerste studiefinanciering ontvangt. 

  2 - Studiefinanciering en Studentenreisproduct (OV-kaart) voor 18-jarigen en ouder: 

  De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast. 

  • Mbo niveau 1 en 2: de studiefinanciering is een gift. 
  • Mbo niveau 3 en 4: de studiefinanciering is een prestatiebeurs. Studenten die een opleiding op niveau 3 of 4 volgen en de opleiding niet met een diploma afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen.  

  Informatie over onder andere deze regelingen vind je op www.duo.nl of via telefoonnummer 050-599 77 55. Je kunt telefonisch geen wijzigingen doorgeven. 

  WIS Collect is een gratis online dienst voor studenten en ouder(s)/verzorger(s). WIS Collect wordt vanuit school gebruikt om de facturen en betalingen van bijvoorbeeld wettelijk cursusgeld te digitaliseren. Binnen WIS Collect heb je toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor jou of je kind(eren) klaar staan. Uiteraard wordt zorgvuldig met al je gegevens omgegaan en is de server waarop deze staan goed beveiligd.

  Graag vragen wij je om al je betalingen aan school via WIS Collect te verrichten. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen, zoals het betalen via iDEAL (met je eigen vertrouwde omgeving voor internetbankieren) en een eigen persoonlijke pagina met een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen per schooljaar.

  Bekijk deze pagina voor meer informatie over hoe WIS Collect werkt.

  Je moet lesgeld betalen als je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. Voor een BOL-opleiding betaal je € 1.239. Dit bedrag is wettelijk vastgesteld. 
  Ben je op 1 augustus van het studiejaar nog geen 18 jaar? Dan hoef je voor dat schooljaar geen lesgeld te betalen. Kijk voor meer info op www.duo.nl

  Het lesgeld van jouw BOL-opleiding wordt door DUO aan jou gefactureerd. Je kunt dit bedrag ook in 9 termijnen betalen. Kijk voor meer info op www.duo.nl

  Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding. De school is verplicht het cursusgeld aan het Ministerie van OC&W af te dragen. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het les- en cursusgeld vast.  

  Het cursusgeld voor een BBL-opleiding is wettelijk vastgesteld en bedraagt: 

  • niveau 1 of 2: € 258 per studiejaar 
  • niveau 3 of 4: € 624 per studiejaar  

  Als student ben je zelf aansprakelijk voor de betalingsverplichting van de cursusbijdrage. Dat geldt ook wanneer de factuur door de werkgever, andere instantie of een derde wordt betaald.  
  Het betaalverzoek voor het cursusgeld van de BBL-opleiding, wordt door iDEAL-net verzonden naar het e-mailadres dat je bij jouw aanmelding hebt opgegeven. 

  Als jouw werkgever het wettelijk BBL cursusgeld gaat betalen, zorg er dan voor dat het formulier Derdenverklaring vóór start van de opleiding ingevuld, ondertekend én voorzien van een bedrijfsstempel ingeleverd is bij de Studentenadministratie op school. Je kunt het formulier opsturen naar het retouradres of per e-mail sturen naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl. Dit formulier ontvang je bij de bevestiging van je aanmelding en kun je ook opvragen bij de Studentenadministratie. 

  Retouradres (postzegel niet nodig): 
  Studentenadministratie ROC A12 
  Antwoordnummer 2264  
  6710 VB Ede 

  Als je werkgevergegevens nog niet bij de school bekend zijn, ontvang je van ons het formulier ‘Leerbedrijfgegevens’. We verzoeken je om het formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en op te sturen naar het retouradres of per e-mail te sturen naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl. 

  Ná ontvangst van het volledig ingevulde formulier wordt er een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO, groen formulier) opgesteld die naar het huisadres wordt opgestuurd. Deze moet dan ondertekend zijn door jou en het leerbedrijf en teruggestuurd worden naar school. Dit formulier moet voorzien zijn van een datum van ondertekening. 
   
  Retouradres (postzegel niet nodig):  
  Studentenadministratie ROC A12 
  Antwoordnummer 2264  
  6710 VB Ede  

  Bij tussentijdse inschrijving voor een BBL-opleiding, wordt het cursusgeld verminderd met het cursusgeld van de reeds verstreken maanden. Bij een tussentijdse overstap van niveau 1-2 naar niveau 3-4 tijdens wordt het verschil verrekend. 
  In geval van overstap van een BOL-opleiding naar een BBL-opleiding kan een verzoek voor teruggave van (een gedeelte van) het lesgeld bij DUO worden ingediend. Dit moet vóór 31 juli van het betreffende schooljaar gebeuren. DUO controleert de inschrijving bij de school waar het cursusgeld betaald moet worden. 

  8. Leermiddelen

  Vanaf de zomervakantie kun je de boeken en leermiddelen die je nodig hebt voor jouw opleiding inzien en/of bestellen via www.studers.nlLet op: Na selectie van Opleiding en Sector, selecteer je Periode. Dit moet 2021 - 2022 zijn. Als je leermiddelen bestelt via www.studers.nl, raden we je aan om te wachten tot je je inloggegevens van de school ontvangen hebt, zodat je met je schoolaccount kan bestellen.

  Vind jouw lijst op: 

  Meer informatie over de boeken en leermiddelen kun je lezen op www.a12.nl/info-leermiddelenlijsten

  Voor vragen over je bestelling kun je terecht bij de klantenservice van Studers: 
  telefoon: 088 - 20 30 330 of www.studers.nl/contact

  Het onderwijs van nu kan niet zonder computers. Voor taal- en rekenonderwijs maken we gebruik van een methode waarbij je veel oefent en werkt met een computer. Ook tijdens de studie wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Een eigen device maakt het daarom mogelijk dat je vaker kunt werken in je eigen tempo; waar en wanneer het jou uitkomt.

  De eisen die worden gesteld aan een device verschillen per opleiding. Dat kan dus betekenen dat de ene student genoeg heeft aan een tablet en de andere een laptop nodig heeft. Je mag zelf bepalen welke laptop je kiest, zolang het maar voldoet aan de minimumeisen. De minimumeisen voor een device vind je hier: www.a12.nl/welk-device. 

  Zo is het voor de opleidingen van Mechatronica noodzakelijk om een device aan te schaffen met de professionele versie van Windows 10. Alleen bij de professionele versie van Windows 10 kan de benodigde industriële software gebruikt worden.

  Meer informatie vind je hier. Ook kun je hier lezen hoe je voordelig legale software kunt kopen. 

  Naast het wettelijk verplichte les- of cursusgeld, zijn er ook kosten voor leermiddelen die je nodig hebt tijdens de opleiding. Hierbij kun je denken aan studieboeken, licenties voor computerprogramma’s, een agenda, rekenmachine enzovoort. Deze leermiddelen zijn jouw eigendom en verantwoordelijkheid. Je bent vrij om de leermiddelen bij een leverancier naar keuze aan te schaffen. 

  Wanneer je definitief bent ingeschreven bij ons, krijg je jouw schoolaccount per e-mail toegestuurd. Hiermee kun je gratis het Microsoft Office pakket downloaden, waaronder: Word, Excel, Powerpoint.
  Meer informatie over het downloaden van het Office pakket kun je vinden op support microsoft

  Alle studenten krijgen een schoolpas. De schoolpas is een persoonlijke chipkaart die je gebruikt als legitimatiebewijs op school, als betaalmiddel in de schoolrestaurants, bij de repro, voor de automaten en de kopieerapparaten. 

  De schoolpas is na de start van het schooljaar verkrijgbaar bij het Servicepunt op school. Voor de schoolpas wordt een digitale pasfoto gemaakt.  

  9. Stage

  De beroepspraktijkvorming (BPV) is het opdoen van ervaring in de praktijk welke plaatsvindt bij een leerbedrijf (een BPV-bedrijf). Dit bedrijf is erkend is door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB: www.s-bb.nl). De afspraken voor deze beroepspraktijkvorming (BPV) zijn vastgelegd in een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). 

  Je ontvangt de BPVO in drievoud: 
  - 1 exemplaar om ondertekend terug te sturen naar de school op onderstaand retouradres; 
  - 1 exemplaar voor jouw werkgever; 
  - 1 exemplaar voor eigen administratie. 

  Het is van groot belang om de BPVO zo spoedig mogelijk te (laten) ondertekenen, want zonder tijdig ondertekende BPVO (vóór start van de BPV) ben je niet verzekerd. Daarnaast tellen de uren niet mee voor je studieresultaten. 

  Retouradres (postzegel niet nodig): 
  Studentenadministratie ROC A12 
  Antwoordnummer 2264  
  6710 VB Ede 

  10. Inlog

  Binnen de school wordt veel informatie in digitale vorm aangeboden. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de schoolmail of via het intranet van de school. Om hiervan gebruik te kunnen maken heb je een netwerkaccount nodig.  

  Je netwerkaccount en school e-mailadres worden automatisch aangemaakt. Dit kan pas nadat je onderwijsovereenkomst ondertekend retour ontvangen en verwerkt is door de school. Dan wordt de status van jouw inschrijving ‘definitief’ en ontvang je een e-mail op het e-mailadres dat je bij je aanmelding opgegeven hebt. In die e-mail staat hoe je je netwerkaccount en schoolmail kunt activeren. Studenten die in het nieuwe schooljaar starten, ontvangen deze e-mail rond 22 juli.

  Met dit netwerkaccount krijg je onder meer toegang tot je lesrooster, digitale leermiddelen en het bestellen van software tegen een gereduceerd tarief. 

  Als je al eerder les gevolgd hebt op het ROC A12, dan ontvang je geen e-mail met inloggegevens omdat je oude inloggegevens gebruikt kunnen worden. Je account wordt actief zodra je de OOK ingeleverd hebt en deze verwerkt is.

  Heb je niet eerder bij ons op school gezeten, is je OOK ondertekend ingeleverd, maar heb je toch geen e-mail over je account ontvangen? Stuur dan een mail naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl o.v.v. je studentnummer.

  Vanaf de laatste week van de schoolvakantie kun je bij het Servicepunt op school een nieuw wachtwoord aanvragen. Neem je legitimatiebewijs dan mee. 

  Let op! 
  Huidige studenten: Wachtwoord vergeten of verlopen?

  Om je te registeren ga je naar: http://aka.ms/ssprsetup
  Om je wachtwoord te herstellen ga je naar: https://passwordreset.microsoftonline.com/

  In het Studentenportaal kun je altijd en overal je lesrooster bekijken en kun je onder andere je aan- en afwezigheid in de lessen zien. De inloggegevens van het Studentenportaal zijn hetzelfde als die je voor je schoolaccount gebruikt. De link voor het Studentenportaal ontvang je voor aanvang van de opleiding. Meer informatie over het Studentenportaal kun je vinden op SharePoint, het intranet van de school, zodra je per e-mail je inloggegevens ontvangen hebt.

  Het rooster is te bekijken via het Studentenportaal. Naar verwachting zal het rooster in de laatste week van de vakantie zichtbaar zijn. 

  De school heeft gezondheid en vitaliteit van jou als student hoog in het vaandel staan. Met het sport- en leefstijlprogramma 'Sport 4 You' bouwen alle eerstejaars studenten een 'Sportfolio' op. Tijdens jouw studieloopbaan word je regelmatig getest op gezondheid en vitaliteit als onderdeel van je sportfolio. 

  11. Overig

  Absent melden kan telefonisch vóór half negen ’s morgens.  
  Ben je nog geen 18 jaar, dan moet één van je ouder(s)/verzorger(s) jou absent melden. 

  Telefoonnummers voor absent melden: 

  • Astrum College: 026 - 363 38 33 
  • Dulon College: 0318 - 45 54 50 
  • ROC A12 locatie Veenendaal: 0318 - 50 96 00 
  • Technova College: 0318 - 45 51 00 

  Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar: https://www.a12.nl/ziek-en-beter-melden

  Wij, als school, vinden het erg belangrijk om gezamenlijk jouw studievoortgang in beeld te houden en jou als student zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma. Daarvoor is contact met ouder(s)/verzorger(s) noodzakelijk. In ieder geval voor studenten jonger dan 18 jaar. Daarom zullen je ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd worden over je studievoortgang en aanwezigheid.
   
  Als jij vindt dat (één van) jouw ouders/verzorgers absoluut geen informatie over jou mag/mogen ontvangen, kan je dit in een gesprek met je slb’er aangeven na de start van het schooljaar. Je slb’er zal deze aanvraag met jou onderzoeken en er afspraken over maken.

  Op www.a12.nl/contact kun je meer informatie vinden over de diverse locaties van het ROC A12, waaronder het Astrum College, Dulon College, Technova College en locatie Veenendaal. Hier kun je ook informatie vinden hoe je de school kunt bereiken.