Studiebegeleiding

Individuele wensen en behoeften 

De school houdt rekening met individuele wensen en behoeften van studenten. Zo bieden wij bijvoorbeeld extra ondersteuning tijdens je opleiding, wanneer nodig. Voor of tijdens je opleiding, kunnen vragen ontstaan over begeleiding, beroepseisen of over hulp- en leermiddelen. Maar ook over de manier waarop docenten en leerbedrijven rekening kunnen houden met jouw beperking. Of over jouw kansen op een baan in de toekomst. Juist dan is het belangrijk om gebruik te maken van de extra ondersteuning die de school kan bieden.

Niet alle beperkingen zijn even zichtbaar; denk aan doofheid of slechthoren, een chronische ziekte, ADHD, een psychisch probleem, dyslexie of een allergie. Daar merkt jouw omgeving niet altijd wat van, maar het kan voor jou wel een belemmering zijn waardoor je behoefte hebt aan extra ondersteuning.

Extra voorzieningen 

Wij doen ons best om iedere student de kans te bieden op een succesvolle beroepsopleiding. Daarvoor zijn soms extra voorzieningen nodig, als een aangepaste computer, een eigen stoel, groot beeldscherm, doventolk, e.d. Daarnaast is het ook mogelijk extra begeleiding te krijgen. Misschien heb je extra toetstijd nodig of kun je beter mondeling in plaats van schriftelijk je toetsen maken. Natuurlijk helpt de school je ook bij het vinden van een geschikt bpv-bedrijf. Na het behalen van je diploma kun je zelfs hulp krijgen bij het zoeken naar een baan. De school werkt hiervoor samen met verschillende arbeidsintegratiebedrijven. Samen willen wij ervoor zorgen dat je alle kans van slagen hebt in de door jou gekozen beroepsrichting. 

Dyslexie en/of dyscalculie

Om, in geval van dyslexie of dyscalculie, voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen, is er respectievelijk een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring nodig. De dyslexieverklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie op taalgebied veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd op het gebied van leerstoornissen, kan een dyslexieverklaring afgeven.

In een dyscalculieverklaring wordt onder andere aangegeven welke aanpassingen en maatregelen nuttig kunnen zijn, afhankelijk van de specifieke moeilijkheden die bij het rekenen ondervonden worden. Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyscalculieverklaring afgeven.

Indien er sprake is van dyslexie en/of dyscalculie dient een kopie van de verklaring (en onderzoeksrapport) aangeleverd te worden. Dit kan per e-mail verstuurd te worden naar onderwijsadministratie.api@roca12.nl. Je wordt dan aan het begin van het schooljaar door de remedial teacher uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna er samen met jou een faciliteitenpas zal worden aangemaakt. Deze pas heb je nodig om bij toetsen voor faciliteiten in aanmerking te komen.

De faciliteiten worden in overleg met de remedial teacher en op basis van het onderzoeksverslag voor iedere student individueel vastgesteld. Daarnaast kan iedere student met dyslexie of dyscalculie tijdens de opleiding individuele studiebegeleiding door de remedial teacher aanvragen. Die aanvraag loopt via de slb'er (studieloopbaanbegeleider). Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden, maar van de student wordt wel inzet en aanwezigheid verwacht.