Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Pantarijn PrO en Dulon College gaan samenwerken in doorlopende leerroute vo-mbo

Op donderdag 7 december ondertekenden Cora Vinke van Dulon College in Ede en Bart Pool namens Pantarijn PrO Wageningen een overeenkomst waarin de samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen wordt vastgelegd ten behoeve van een doorlopende leerroute van voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen vanuit het praktijkonderwijs van Pantarijn worden in een gezamenlijk opleidingstraject voorbereid op het halen van hun diploma voor een Entree-opleiding. Hierin werken Pantarijn en Dulon College nauw met elkaar samen, met als doel dat de leerling, later een student, zijn of haar Entreediploma behaalt en door kan stromen naar het mbo2-onderwijs. 

vrijdag 8 december 2023

Voor de student zijn verschillende routes mogelijk. Er is een warme overdracht vanuit Pantarijn naar Dulon College, zodat de begeleiding optimaal afgestemd kan worden op de behoeften van de leerling. Het onderwijs vindt op beide locaties plaats. Het is mooi om te zien dat leerlingen eenmaal op de mbo-locatie zich al echt student voelen, wat enorm bijdraagt aan hun motivatie, vertelt Cora Vinke van Dulon. En dit bevordert dan weer hun motivatie om daarna verder te leren binnen het mbo 

 In het regeerakkoord en in bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn tussen OCW, sectorraad Praktijkonderwijs, VO-raad, NRTO en MBO Raad is afgesproken dat mbo-scholen samenwerken met praktijkonderwijs om doorstroom praktijkonderwijs-mbo voor alle leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven. In deze samenwerking staat het belang van de leerling voorop, aldus Bart Pool.  

Meer informatie over Pantarijn PrO? Kijk op www.pantarijn.nl. Meer weten over de opleidingen van Dulon College? Kijk op www.duloncollege.nl