Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

beroepspraktijkvorming (bpv) dulon college

Bij Dulon College bereiden we onze studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen vormt de beroepspraktijkvorming (bpv).

We werken bij Dulon College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiΓ«nt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de beroepsopleidende leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij Dulon College.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibele is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen uit onze regio.

Bpv-informatie per domein

Download hier de bpv-gids 2023/2024

De bpv-gids probeert antwoord te geven op vragen die kunnen rijzen tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bpv. In deze gids zijn achterin ook de contactgegevens van de bpv-coΓΆrdinatoren terug te vinden.

Download hier de bpv-gids 2024/2025

De bpv-gids probeert antwoord te geven op vragen die kunnen rijzen tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bpv. In deze gids zijn achterin ook de contactgegevens van de bpv-coΓΆrdinatoren terug te vinden.