Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

startcollege

Om de overstap naar regulier onderwijs of een plaats op de arbeidsmarkt voor nieuwkomers in de leeftijd 12 tot ca. 29 jaar te bevorderen is het StartCollege Ede in het leven geroepen. Diverse partijen nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en inrichting van een centrale onderwijsopvang: het StartCollege.

Belangrijke thema’s binnen het StartCollege zijn:

  • een warme overdracht van ISK naar mbo, door een werkwijze te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de jongeren goed in beeld zijn en dat er goed aangesloten kan worden bij de onderwijskundige behoeftes van de jongere. 
  • een expertisecentrum voor het voortgezet onderwijs, zodat de ontvangende vo-scholen de jongeren een goede start en de juiste ondersteuning kunnen bieden.
  • het beschrijven van het curriculum Pre Entree, om de juiste aansluiting richting Entree te verzorgen. 
  • een omschrijving van de begeleidingsstructuur Pre Entree om te kijken hoe aangesloten kan worden bij de bestaande ondersteuningsstructuur binnen het Dulon College. 
  • het ontwikkelen van een arbeidsmarktroute, zodat leerlingen die binnen het onderwijs vastlopen goede begeleiding richting de arbeidsmarkt krijgen.  

 

Het StartCollege is geen fysieke plek maar een netwerk van verschillende partijen die intensief samenwerken. Dankzij de intensieve samenwerking is er een mogelijkheid tot maatwerk en krijgt elke jongere de kans op een passende plek. Op deze manier kan elke jongere vanuit het ISK onderwijs doorstromen naar het vo, mbo of naar de arbeidsmarkt.

We zien dat steeds meer partijen meedenken én doen. Een mooie ontwikkeling die we dit jaar verder doorzetten. Wil je meer weten, meedoen of heb je ideeën? Neem contact op met Eva Marie van der Sluijs - van den Belt