vavo

Vavo

Wanneer kan ik een vavo-opleiding doen? 

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-tl/mavo, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. 

Doelgroepen

Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor:

 • Scholieren die zijn gezakt voor het eindexamen (vmbo/mavo-havo-vwo) 
 • Opstromers van mavo naar havo of van havo naar vwo
 • Zittenblijvers in de voorexamenklas (tweejarig traject)
 • Volwassenen (zonder startkwalificatie) die alsnog een diploma willen behalen
 • Scholieren die extra certificaten willen behalen om aan de toelatingseisen van hun vervolgopleiding te voldoen
 • Scholieren die om een andere reden niet meer in het reguliere onderwijs terecht kunnen
 • Studenten die naast hun mbo-opleiding tegelijkertijd hun diploma voor het voortgezet onderwijs (vo) willen behalen

Welke kosten zijn er verbonden aan een vavo-opleiding?

Voor vavo-opleidingen moet je rekenen op: 

 • Deeltijd (minder dan 21,5 uur): Cursusgeld, dat door school geïnd wordt en aan het ministerie afgedragen wordt. 
 • Voltijd (21,5 uur of meer): Lesgeld, dat aan het Ministerie van O en W betaald moet worden. 
 • Kosten van het lesmateriaal zoals boeken, kopieën etc. 
 • De student- of deelnemersbijdragen (deze bijdrage is bestemd voor zaken die niet door het Rijk gesubsidieerd worden en die rechtstreeks ten goede komen aan de deelnemer.

 

Dulon College Vavo