vavo

Vavo

Vavo staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Bij vavo kun je een mavo-/vmbo-, havo of vwo-diploma halen om door te kunnen stromen naar het mbo, hbo of wo. De sfeer is gemoedelijk en meer volwassen dan op een reguliere middelbare school. Je zit niet in een vaste klas, omdat iedereen zijn/haar eigen programma volgt. Vaak zit je in kleine klassen waar veel persoonlijke aandacht is en jij alle kansen krijgt je diploma te behalen.

Wanneer kan ik een vavo-opleiding doen? 

Vavo is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-tl/mavo, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. 

Doelgroepen

Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor:

 • Scholieren die zijn gezakt voor het eindexamen (vmbo/mavo-havo-vwo) 
 • Opstromers van mavo naar havo of van havo naar vwo
 • Zittenblijvers in de voorexamenklas (tweejarig traject)
 • Volwassenen (zonder startkwalificatie) die alsnog een diploma willen behalen
 • Scholieren die extra certificaten willen behalen om aan de toelatingseisen van hun vervolgopleiding te voldoen
 • Scholieren die om een andere reden niet meer in het reguliere onderwijs terecht kunnen
 • Studenten die naast hun mbo-opleiding tegelijkertijd hun diploma voor het voortgezet onderwijs (vo) willen behalen

Welke kosten zijn er verbonden aan een vavo-opleiding?

Voor vavo-opleidingen moet je rekenen op: 

 • Deeltijd (minder dan 21,5 uur): Cursusgeld, dat door school geïnd wordt en aan het ministerie afgedragen wordt. 
 • Voltijd (21,5 uur of meer): Lesgeld, dat aan het Ministerie van O en W betaald moet worden. 
 • Kosten van het lesmateriaal zoals boeken, kopieën etc. 
 • De student- of deelnemersbijdragen (deze bijdrage is bestemd voor zaken die niet door het Rijk gesubsidieerd worden en die rechtstreeks ten goede komen aan de deelnemer.

 

Dulon College Vavo