Begeleider gehandicaptenzorg Ede

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (BBL) - Ede

Aanmelden

Je kunt je voor het lopende schooljaar 2021-2022 nog aanmelden voor deze opleiding. Kies bij het aanmelden voor schooljaar 2021-2022 en kies het startmoment van jouw keuze.

Vanaf schooljaar 22-23 gaat deze opleiding verder onder de naam Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Dulon College Welzijn

Iets voor jou?

Jij bent betrokken, integer, assertief en leidend. Je staat sterk in je schoenen, kunt goed omgaan met lastige situaties en je kunt je goed verplaatsen in een ander.

DE OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

Tijdens je opleiding biedt je ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperking. Sommigen van hen hebben psychische-,  of gedragsproblemen.Je leert hoe je samen met de cliënt of zijn familie een persoonlijk plan coördineert en regiseert. Je krijgt les in sociaal-agogische vaardigheden (veranderingsprocessen bij mensen) en ontwikkelingspsychologie. Ook methodisch begeleiden van cliënten komt aan bod, evenals het vak persoonlijke verzorging.

Ook krijg je les in communiceren met deze bijzondere doelgroep. Daarnaast is er aandacht voor activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen. Je leert vraaggericht te werken. En daarbij efficiënt, milieubewust en ergonomisch verantwoord je taken uit te voeren. 
Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om in een coördinerende rol je functie deskundig uit te voeren, o.a. door oplossingsgericht te leren werken. Daarbij is het belangrijk dat je feedback- en reflectievaardigheden kunt toepassen. 

Een groot deel van de opleiding werk je in de praktijk, zodat jij al veel ervaring hebt als je de opleiding hebt voltooid.

Er wordt van je verwacht dat je een werkplek hebt binnen het werkveld gerelateerd aan de opleiding. Op het moment dat de opleiding start ben je daar minimaal 3 maanden werkzaam.

JOUW CARRIÈRE

Met dit diploma kun je aan de slag als persoonlijk begeleider, groepsleider of als coördinerend begeleider. Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met een of meerdere beperkingen, die soms complex van aard zijn. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun (verstandelijke) beperking ook gedragsproblemen hebben. Jij biedt ondersteunende, activerende zorg en begeleiding en je voert coördinerende taken uit. Hierbij stuur je ook collega's aan.

Doorleren?

Met dit diploma kun je doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld hbo-Verpleegkunde of hbo- Social Work.

Voor de opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen wordt het Basisdeel gezamenlijk aangeboden.

Jij leert professionele hulp bieden aan cliënten met één of meerdere beperkingen

Studie in cijfers Maatschappelijke zorg BBL-4

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Maatschappelijke zorg BBL

Welzijn

Welzijn Ede

Welzijn

Nieuwsgierig wat Welzijn inhoudt? En welke opleidingen er allemaal bij horen?

Lees verder