Opleidingen

Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (BBL) - Ede

Aanmelden

LET OP: Het maximale aantal studenten voor deze opleiding met de start in september 2023 en november 2023 is bereikt. De volgende startmomenten zijn januari 2024 en april 2024. Daarvoor kan je je alvast aanmelden.
 

Voorheen heette deze opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg & persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Iets voor jou?

Jij bent betrokken, hebt veel inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen. Je staat sterk in je schoenen, kunt goed omgaan met lastige situaties en je wilt leren om de leiding te pakken wat betreft de zorg rondom cliënten.

De opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Tijdens je opleiding leer je (tijdelijk of permanent) doelgroepen te begeleiden die ondersteuning, begeleiding en/of zorg nodig hebben. Denk hierbij aan mensen van verschillende leeftijden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische problemen of psychiatrische problematiek. Een persoonlijk begeleider is het aanspreekpunt voor cliënten en wettelijke vertegenwoordigers. Samen met de cliënt/wettelijke vertegenwoordigers en een (multidisciplinair) team maak je een ondersteuningsplan, waarin de kwaliteit van bestaan wordt vertaald naar individuele ondersteuningsvragen. 
Binnen de opleiding leer je diverse vormen van hulp en ondersteuning te bieden op het gebied van zelfzorg, huishouden, dagbesteding, participatie in de maatschappij. Je ondersteunt de cliënt bij het nemen van eigen regie. Hierbij zet je waar mogelijk zorgtechnologie in. Je streeft ernaar om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om in een coördinerende rol je functie deskundig uit te voeren, onder andere door oplossingsgericht en vraaggericht te leren werken. 

Ook krijg je les in communiceren en is er aandacht voor activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen. Verder ontwikkel je diverse competenties die nodig zijn voor deze functie. Denk aan ondernemerschap, plannen, organiseren, coördineren, leiderschap, samenwerken en overleggen.
Buiten de beroepsinhoudelijke kennis is er ook veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Want jij zet jezelf in binnen diverse situaties, waarbij je aansluit bij de individuele persoon en zijn ondersteuningsvraag. Daarbij is het belangrijk dat je feedback- en reflectievaardigheden kunt toepassen. 

Jouw carrière 

Met dit diploma kun je aan de slag als persoonlijk begeleider, groepsleider of als coördinerend begeleider. Je kunt gaan werken in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder meer de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen en maatschappelijke opvang. 
Jij biedt ondersteunende, activerende zorg en begeleiding en je voert coördinerende taken uit. Hierbij stuur je ook collega's aan.
Je schrijft het ondersteuningsplan en voert gesprekken met collega's en/of deskundigen. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt moet uitvoeren om zijn doelen te bereiken. 
Je streeft ernaar om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving.

Extra informatie

  • Top opleiding;
  • 4x per jaar instromen;
  • Gepersonaliseerd onderwijs;
  • Enthousiast docententeam met praktijkervaring;
  • Praktijkgerichte opdrachten;
  • Iedereen zijn eigen Studie Loopbaan Begeleider.

Kies jij voor BBL? 

Voor de BBL-opleiding moet je minimaal drie maanden werkzaam zijn bij een werkplek die gerelateerd is aan de opleiding. 

Met dit diploma kun je doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld hbo-Verpleegkunde, hbo-Psychologie of hbo-Social Work.

Fact & Figures

Lees hier alle handige facts & figures over jouw opleiding. Je vindt hier informatie over de opbouw van de leerjaren, vakken en extra info.