Tips voor ouders

Tips voor ouders

Tip 1: Bezoek de Open Dag 

Ouders van studiekiezers gaan vaak mee naar de voorlichtingsdagen. Probeer de sfeer van de school in te schatten. Is dit een plek waar uw zoon/dochter zich als toekomstig student kan ontplooien? Vraag de studenten hoe ze hun opleiding ervaren en knoop gesprekken aan met de docenten. 

Investeren 
Uw zoon/dochter gaat veel investeren in de opleiding, een investering in tijd, inzet en geld. Het is heel gewoon dat u als ouder vinger aan de pols wilt houden en uw kind wilt ondersteunen. 
Het is belangrijk dat uw zoon of dochter verschillende open dagen en meeloopdagen bezoekt. Het blijkt dat studenten die vaak op een school zijn gaan kijken, minder uitvallen tijdens het eerste jaar.
 
Vragen stellen op een open dag
Op www.studiekeuze123.nl vindt u een handig lijstje die u kunt stellen op een open dag.

 1. Wat houdt de opleiding precies in? 
 2. Hoeveel contacturen heb je per week? 
 3. Krijg je lessen in de klas of werkgroepen? 
 4. Werk je veel samen? 
 5. Hoe groot zijn de groepen? 
 6. Hoe is het contact met de docenten? 
 7. Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren? 
 8. Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar? 
 9. Hoeveel studenten vallen uit? Waarom? 
 10. Zijn er bepaalde 'struikelvakken' die lastig zijn? Heb je tips om die wel te halen? 
 11. Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in? 
 12. Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel toetsen of moet je juist opdrachten maken? 
 13. Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van dezelfde opleiding in andere plaatsen? 
 14. In welke beroepen komen de meeste studenten terecht? 

Tip 2: Vraag door

Er zijn verschillende manieren om informatie in te winnen en ervaringen op te doen tijdens de zoektocht naar een studie. Stel uw kind veel vragen, zodat er nuttige gesprekken op gang kunnen komen. Is uw dochter/zoon al naar een meeloop dag geweest? Het studiesucces is groter als aanstaande studenten een meeloop dag van de gekozen opleiding bezocht hebben. Stel vooral open vragen en vraag naar ervaringen. 

Ook is het zinvol eens samen naar de verschillende opleidingen en scholen te kijken. Dat kan heel wat gespreksstof opleveren. Probeer samen met uw kind opleidingen te vergelijken. Er zijn veel verschillen. Een Open Dag/Infoavond is bedoeld om je een indruk te geven van de sfeer op de school en een eerste indruk te geven van de inhoud van onze opleidingen.

Tip 3: Wat is de kwaliteit van de opleiding

Hoe is de kwaliteit van de opleiding in vergelijking met opleidingen van andere mbo's? Uw zoon/dochter gaat straks solliciteren, hoe staat het diploma en de onderwijsinstelling aangeschreven? Hoe tevreden zijn de studenten?

Tip 4: Carrièreperspectief

Welk beroep gaat uw kind uitoefenen na de opleiding? Past dit beroep bij uw zoon/dochter? Kan uw kind een dagje stage lopen bij mensen die dit beroep al uitoefenen?

Tip 5: Studiebegeleiding

Heeft uw kind veel begeleiding nodig van docenten en studieadviseurs? Hoe is de verhouding docenten/studenten? Hoeveel uitval is er tijdens het eerste jaar? En de jaren daarna?

Tip 6: Werkvormen

Welke werkvormen zijn er bij de opleiding? Is er voldoende afwisseling? Zijn er veel lessen waar je achter de computer ziet? Is er voldoende afwisseling in de lessen? Hoe is de verhouding lessen en stage? Past de praktijk bij uw zoon/dochter? Hoe studeert uw kind het liefst?

Er zijn opleidingen waar studenten weinig naar school hoeven en de student veel leert in de praktijk. Past dit bij uw kind? Of heeft hij/zij meer behoefte aan theorielessen lessen en contact met docenten? Vraag uzelf af hoe uw kind het liefst en het best studeert. Het gaat niet alleen om wat uw kind gaat studeren maar ook om het niveau en de manier waarop uw kind graag studeert.

Er zijn grote verschillen tussen scholen en opleidingen in de manier waarop de lesstof behandeld wordt. Ook is er veel verschil in sfeer. Wordt de student persoonlijk benaderd of is het allemaal grootschalig? Dit alles heeft veel invloed op het studiesucces in het eerste jaar.

Tip 7: Enthousiasme

Vind uw kind de opleiding leuk? Is hij/zij enthousiast? Hoe praat uw zoon/dochter met vrienden en kennissen over de opleiding? Het is belangrijk om je 'thuis' te voelen bij een opleiding. Je moet 'passie' en motivatie voelen voor een opleidingsthema.

Ontdek de motivatie
U kunt uw kind helpen deze basismotivatie te ontdekken. Samen opleidingen vergelijken rondom een thema kan heel goed helpen achter je ware motivatie te komen.

Tip 8: Ruimte geven en stimuleren

Coachen 
Bied ruimte aan het verhaal van uw kind door u open te stellen, actief te luisteren, te helpen met verhelderen en door te vragen. Het achterwege blijven van uw visie, advies of oordeel, verbaal én non-verbaal, schept de wenselijke, meer gelijkwaardige sfeer binnen het coachen. Bijvoorbeeld: We hebben rustig de tijd samen. Ik ben heel benieuwd: hoe/waar sta jij in je studiekeuze? Dus als ik het goed begrijp zeg je eigenlijk…. Je vertelde net over ….. Kun je daar nog wat meer over vertellen? 

Overleggen 
U kunt ook overleggen met uw kind door vragend aan te sluiten, accenten te leggen/te sturen, te stimuleren/confronteren, of vragend toe te voegen. Bijvoorbeeld: Je zegt dat je bouwkunde boeiend vindt. Heb je daar ook al informatie over aangevraagd? Of: Wat spreekt je in het bijzonder aan bij bouwkunde? Hoe ga je het bezoek aan de open dag precies aanpakken? 

Stimuleren 
Als ouder kun je je kind stimuleren aandacht te besteden aan het studiekeuzeproces, maar teveel druk zetten werkt averechts. Misschien heeft uw kind het advies nodig van een onafhankelijk beroepsadviseur. Dan kan uw kind terecht bij het Trajectbureau van school. Het trajectbureau ondersteunt bij het maken van een studiekeuze. U kunt een afspraak samen met uw zoon/dochter maken bij het Trajectbureau via de het volgende mailadres: succesA12@roca12.nl

Tip 9: Verwennen mag

De meeste studenten hebben gewoon een heerlijke tijd als ze naar school gaan en veel vragen die u nu misschien hebt, worden vanzelf opgelost. Uw zoon of dochter loopt niet in zeven sloten tegelijk.

Is er dan helemaal geen taak meer voor u? Jawel hoor. Studenten willen maar wat graag verwend worden als ze starten met een nieuwe opleiding. U Kunt dit doen door interesse tonen  in de opleiding, vragen naar het rooster, het huiswerk en hoe het was op school. Belangstelling tonen waar uw kind mee bezig is en zo af en toe uw kind lekker verwennen. 
De overstap van vmbo naar mbo, ja dat is wel even wennen.