Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

OER: Onderwijs- en examenregeling

Op deze pagina vind je de OER'en vanaf cohort 2023 van Dulon College. Met de daarbij behorende documenten.

De afkorting OER staat voor onderwijs- en examenregeling. In de OER lees je informatie over jouw opleiding. Zoals hoe het onderwijsprogramma eruitziet en welke examens je gaat doen. De regeling bestaat uit verschillende documenten:

  • Onderwijs en examenregeling deel 1: Algemeen: Regels en afspraken rondom onderwijs, examinering en diplomering geldend voor je hele opleiding.
  • Het examenregelement examenreglement: Vastgelegde regels en afspraken over de examinering en diplomering geldend voor een studiejaar.
  • Onderwijs- en examenregeling deel 2: Informatie over je opleiding: opleidingsspecifieke aanvullende regels en afspraken geldend voor je hele studie. Dit document vind je hieronder per opleiding.
  • Het examenplan: Het examenplan is een overzicht van alle examens die je moet doen tijdens je opleiding. Dit document vind je hieronder per opleiding.
  • De OER’en tot en met cohort 2022 vind je hier: Educator Studiegids.
Entree
Handel, economie & administratie
Horeca, toerisme, recreatie en uiterlijke verzorging
Veiligheid & sport
Zorg
Welzijn
Sport & bewegen

*Voor niet alle opleidingen is het examenplan gereed. Bij de opleidingen waarbij dit van toepassing is staat dit aangegeven. Voor deze opleidingen geldt: ROC A12 koopt gevalideerde examens in bij gecertificeerde examenleveranciers. Het examenplan zal uiterlijk voor 1 januari 2024 worden gepubliceerd en gecommuniceerd met de betreffende studenten. Middels het examenplan wordt het kwalificatiedossier helemaal afgedekt en wordt er in de examinering een mix van methodes toegepast die passend is bij het kwalificatiedossier.